Avís legal

Autors

Liberal.cat no es fa responsable de les opinions que puguin expressar els seus autors i/o col·laboradors que, en tot moment, ho faran de manera personal i a títol individual. Liberal.cat no escriu editorials. El director mostra la seva opinió, però sempre a títol personal. No segueix una línia editorial.

Drets d’autor

Liberal.cat, si la direcció o l’autor de l’article no indiquen el contrari, es reserva tots els drets sobre els articles que es publiquen al seu espai.

Lectors

Liberal.cat no es fa responsable de l’opinió que puguin tenir els seus lectors expressada a través dels comentaris en els diversos articles publicats. De la mateixa manera, Liberal.cat s’agafa el dret d’eliminar tot aquell comentari que vagi en contra de la dignitat o moralitat de les persones.